Context

Les conseqüències dels canvis globals, incloent-hi per exemple canvis climàtics i d’ús del sòl, representen una preocupació creixent per a les nostres societats. Els estudis científics més recents demostren que aquests canvis estan lligats a les emissions antròpiques de gasos d’efecte hivernacle, així com a la desforestació i als canvis en les maneres de gestionar el territori. Aquests mateixos estudis també prediuen que les repercussions ecològiques i socioeconòmiques seran més perjudicials que beneficioses.

La “Xarxa per a una nova cultura de la sostenibilitat sota canvi climàtic”, que involucra experts multidisciplinaris europeus, té com a objectiu facilitar els intercanvis de coneixements, dades i experiències sobre temes de canvi climàtic, canvis d’ús de sòl i desenvolupament sostenible. A més, pretén estudiar les pràctiques agrícoles, ramaderes i silvícoles de les cultures populars afectades i modelades pels canvis globals, i comparar-les amb les mesures basades en coneixements científics més recents. Aquesta anàlisi ajuda a proposar mesures d’adaptació i mitigació viables, tant des del punt de vista social, com econòmic i ambiental, i orienta les polítiques locals. the blue pill for men, cost of levaquin without insurance.